قفس های تمام اتوماتیک تخمگذار مدل باطری

 

 

 قفس تمام اتوماتیک تخمگذار مدل باطری

· * آبخوری اتوماتیک سیستم نیپل

· * دانخوری اتوماتیک سیستم واگن

· * ورق پشت قفس 5/1میلی متر PVC

· * یک خط نوار کودکش جهت تمام طبقات


 

قفس تمام اتوماتیک تخمگذار مدل باطری

* آبخوری اتوماتیک سیستم نیپل

* دانخوری اتوماتیک سیستم واگن و زنجیر

* کودکش اتوماتیک سیستم نوار

* تخم مرغ جمع کن اتوماتیک

*ابعاد هر سلول 60×60

dsc03378.jpg - 728.39 Kb

dsc03363.jpg - 691.50 Kb